ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/1968, ΕΣΟ: 45325 | Fide: 25841696 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 868 5
2023B 897 6
2023Α 922 17
2022B 881 2
2022A 909 0
2021B 909 0
2021A 909 0
2020B 909 0
2020A 909 0
2019B 909 0
2019A 909 5
2018B 914 0
2018A 914 0
2017B 914 13
2017A 901 4
2016B 949 17
2016A 905 10
2015B 1037 10
2015A 1057 16
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -