ΖΟΥΜΠΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 01/1951, ΕΣΟ: 45326 | Fide: 25841378 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1263 0
2021B 1263 0
2021A 1263 0
2020B 1263 0
2020A 1263 0
2019B 1263 0
2019A 1263 0
2018B 1263 0
2018A 1263 0
2017B 1263 0
2017A 1263 32
2016B 1217 5
2016A 1229 25
2015B 1306 22
2015A 1421 13
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι