ΖΕΪΤΟΥΓΙΑΝ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 45343 | Fide: 25865820 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1013 0
2021B 1013 0
2021A 1013 0
2020B 1013 0
2020A 1013 0
2019B 1013 0
2019A 1013 2
2018B 987 13
2018A 988 9
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -