ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 45344 | Fide: 25847333 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 930 0
2022A 930 0
2021B 930 0
2021A 930 0
2020B 930 0
2020A 930 7
2019B 966 0
2019A 966 12
2018B 986 3
2018A 1001 7
2017B 951 8
2017A - 4
2016B - 4
2016A 954 4
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -