ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 45352 | Fide: 25841319 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 868 0
2022B 868 0
2022A 868 0
2021B 868 0
2021A 868 0
2020B 868 0
2020A 868 0
2019B 868 0
2019A 868 0
2018B 868 5
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 2
2016B 904 0
2016A 904 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -