ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 45361 | Fide: 25841882 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 822 0
2021B 822 0
2021A 822 0
2020B 822 0
2020A 822 1
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 6
2017A - 4
2016B - 1
2016A 899 1
2015B 899 1
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -