ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 45362, Fide: 25841890

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -