ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/1986, ΕΣΟ: 45369 | Fide: 25844466 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 946 1
2021B 939 0
2021A 939 0
2020B 939 0
2020A 939 1
2019B 922 0
2019A 922 0
2018B 922 0
2018A 922 7
2017B 917 0
2017A - 4
2016B 917 0
2016A 917 3
2015B 917 0
2015A 917 3
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -