ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 45413 | Fide: 25836676 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 873 0
2021B 873 0
2021A 873 0
2020B 873 0
2020A 873 0
2019B 873 0
2019A 873 5
2018B 869 0
2018A 869 6
2017B 830 12
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -