ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 45414 | Fide: 25833146 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1822 39
2022A 1716 29
2021B 1639 25
2021A 1575 0
2020B 1575 0
2020A 1575 15
2019B 1585 30
2019A 1411 31
2018B 1561 33
2018A 1385 34
2017B 1363 41
2017A 1188 18
2016B 1059 22
2016A 939 11
2015B 986 3
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -