ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 45418 | Fide: 25853783 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1007 0
2022A 1007 0
2021B 1007 0
2021A 1007 0
2020B 1007 0
2020A 1007 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -