ΓΚΙΚΑΣ - ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2004, ΕΣΟ: 45422 | Fide: 25840452

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 1
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι