ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 45428 | Fide: 25842625 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 866 0
2022A 866 0
2021B 866 0
2021A 866 0
2020B 866 0
2020A 866 0
2019B 866 0
2019A 866 0
2018B 866 5
2018A - 2
2017B 1000 0
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι