ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 45432 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1002 0
2021B 1002 0
2021A 1002 0
2020B 1002 0
2020A 1002 0
2019B 1002 0
2019A 1002 0
2018B 1002 0
2018A 1002 0
2017B 1002 0
2017A 1002 0
2016B 1002 0
2016A 1002 0
2015B 1002 0
2015A 1002 1
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -