ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Η/Γ: 05/2002, ΕΣΟ: 45436 | Fide: 25843915 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 972 0
2022A 972 0
2021B 972 0
2021A 972 0
2020B 972 0
2020A 972 1
2019B 983 0
2019A 983 4
2018B 942 0
2018A 942 7
2017B 864 0
2017A 864 7
2016B 862 1
2016A 872 7
2015B 934 2
2015A 932 5
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -