ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 45437 | Fide: 25843923 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 935 0
2022A 935 0
2021B 935 0
2021A 935 0
2020B 935 0
2020A 935 0
2019B 935 0
2019A 935 0
2018B 935 0
2018A 935 0
2017B 935 0
2017A 935 1
2016B 938 1
2016A 954 7
2015B 995 1
2015A 1007 3
2014B 1165 1
Παλαιότερα 1000 -