ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 45442 | Fide: 25838652 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1087 0
2023Α 1087 0
2022B 1087 0
2022A 1087 0
2021B 1087 0
2021A 1087 0
2020B 1087 0
2020A 1087 0
2019B 1087 0
2019A 1087 0
2018B 1087 0
2018A 1087 0
2017B 1087 4
2017A 1091 0
2016B 1061 0
2016A 1061 5
2015B 1092 2
2015A 1118 5
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -