ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 45475 | Fide: 25840428 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 2
2016A 1106 2
2015B 1106 2
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι