ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 45476 | Fide: 25842722 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1439 0
2022A 1439 11
2021B 1288 0
2021A 1288 0
2020B 1288 0
2020A 1288 9
2019B 1269 0
2019A 1269 12
2018B 1237 7
2018A 1149 10
2017B 1061 19
2017A 1080 3
2016B 989 6
2016A 1068 3
2015B 1080 0
2015A 1080 1
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -