ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 45477 | Fide: 25842692 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 991 0
2023B 991 0
2023Α 991 9
2022B 922 1
2022A 940 4
2021B 903 0
2021A 903 0
2020B 903 0
2020A 903 7
2019B 873 8
2019A 895 4
2018B 920 14
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -