ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 45477, Fide: 25842692

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 903 0
2020B 903 0
2020A 903 7
2019B 873 8
2019A 895 4
2018B 920 14
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -