ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/1973, ΕΣΟ: 45483 | Fide: 25845624 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1036 0
2022B 1036 0
2022A 1036 0
2021B 1036 0
2021A 1036 0
2020B 1036 0
2020A 1036 0
2019B 1036 0
2019A 1036 6
2018B 1015 5
2018A 971 6
2017B 981 10
2017A 877 9
2016B 932 7
2016A 947 5
2015B 959 8
2015A - 1
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι