ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 45494, Fide: 25839594

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1076 8
2020A 1064 1
2019B 1040 13
2019A 1000 19
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι