ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 45494 | Fide: 25839594 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1072 3
2023B 1084 0
2023Α 1084 9
2022B 1095 5
2022A 1069 0
2021B 1069 1
2021A 1076 0
2020B 1076 8
2020A 1064 1
2019B 1040 13
2019A 1000 19
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι