ΠΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 45495, Fide: 25841017

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -