ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 08/2005, ΕΣΟ: 45501 | Fide: 25840924 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1103 0
2021B 1103 3
2021A 1166 0
2020B 1166 0
2020A 1166 0
2019B 1166 0
2019A 1166 0
2018B 1166 0
2018A 1166 2
2017B 1148 3
2017A 1108 7
2016B 974 24
2016A 1197 6
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -