ΓΟΛΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 45504 | Fide: 25828797 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1122 0
2022B 1122 7
2022A 1143 4
2021B 1156 0
2021A 1156 0
2020B 1156 0
2020A 1156 10
2019B 1252 4
2019A 1197 14
2018B 1140 12
2018A 1044 17
2017B 1126 16
2017A 1035 8
2016B 1003 14
2016A 1012 5
2015B 1014 6
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -