ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 45505 | Fide: 25869639 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1045 0
2022A 1045 0
2021B 1045 0
2021A 1045 0
2020B 1045 0
2020A 1045 0
2019B 1045 4
2019A 1040 13
2018B 1002 6
2018A 1001 7
2017B 978 4
2017A 929 11
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι