ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 45509 | Fide: 25839250 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1415 25
2023Α 1423 15
2022B 1353 17
2022A 1383 15
2021B 1426 28
2021A 1258 0
2020B 1258 22
2020A 1158 9
2019B 1162 19
2019A 1224 17
2018B 1138 22
2018A 1037 25
2017B 910 13
2017A 984 15
2016B 1140 6
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι