ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Η/Γ: 06/2002, ΕΣΟ: 45514, Fide: 42109868

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 910 0
2020A 910 0
2019B 910 2
2019A 880 5
2018B 824 9
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -