ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 45516, Fide: 25842986

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 905 0
2020A 905 0
2019B 905 0
2019A 905 1
2018B 848 0
2018A 848 1
2017B 830 11
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -