ΣΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 45529 | Fide: 25872680 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 964 9
2022B 932 0
2022A 932 0
2021B 932 0
2021A 932 0
2020B 932 0
2020A 932 7
2019B 868 5
2019A 880 11
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι