ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 45552 | Fide: 25856880 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 911 0
2023Α 911 0
2022B 911 0
2022A 911 0
2021B 911 0
2021A 911 0
2020B 911 0
2020A 911 0
2019B 911 0
2019A 911 0
2018B 911 0
2018A 911 0
2017B - 1
2017A 911 0
2016B 911 0
2016A 911 1
2015B 941 1
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -