ΚΑΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2002, ΕΣΟ: 45556 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 971 0
2021B 971 0
2021A 971 0
2020B 971 0
2020A 971 0
2019B 971 0
2019A 971 0
2018B 971 0
2018A 971 0
2017B 971 0
2017A 971 0
2016B 971 0
2016A 971 0
2015B 971 0
2015A 971 11
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -