ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 45558 | Fide: 25843281 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1071 0
2022B 1071 0
2022A 1071 0
2021B 1071 0
2021A 1071 0
2020B 1071 0
2020A 1071 0
2019B 1071 0
2019A 1071 0
2018B 1071 0
2018A 1071 0
2017B 1071 0
2017A 1071 0
2016B 1071 0
2016A 1071 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι