ΚΟΥΝΤΑΡΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 45564 | Fide: 25841483 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 894 0
2023Α 894 0
2022B 894 0
2022A 894 0
2021B 894 0
2021A 894 0
2020B 894 0
2020A 894 0
2019B 894 0
2019A 894 0
2018B 894 0
2018A 894 0
2017B 894 0
2017A 894 9
2016B - 3
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι