ΤΣΙΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 45566 | Fide: 25852680 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1416 8
2022A 1440 15
2021B 1318 13
2021A 1262 0
2020B 1262 0
2020A 1262 11
2019B 1188 13
2019A 1106 9
2018B 1064 13
2018A 935 13
2017B 994 9
2017A - 2
2016B - 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -