ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΧΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 45600 | Fide: 25841122 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1537 18
2023Α 1360 3
2022B 1315 0
2022A 1315 5
2021B 1355 12
2021A 1423 0
2020B 1423 12
2020A 1384 15
2019B 1323 35
2019A 1333 27
2018B 1147 18
2018A 1179 27
2017B 1120 9
2017A 1180 25
2016B 840 23
2016A 833 26
2015B 840 5
2015A - 6
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -