ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΧΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 45600, Fide: 25841122

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1423 12
2020A 1384 15
2019B 1323 35
2019A 1333 27
2018B 1147 18
2018A 1179 27
2017B 1120 9
2017A 1180 25
2016B 840 23
2016A 833 26
2015B 840 5
2015A - 6
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -