ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2002, ΕΣΟ: 45619 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1157 0
2021B 1157 0
2021A 1157 0
2020B 1157 0
2020A 1157 0
2019B 1157 0
2019A 1157 0
2018B 1157 0
2018A 1157 0
2017B 1157 0
2017A 1157 0
2016B 1157 6
2016A 1128 6
2015B 1112 14
2015A 994 6
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι