ΒΑΚΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 45624 | Fide: 25841270 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 974 0
2022A 974 0
2021B 974 0
2021A 974 0
2020B 974 0
2020A 974 0
2019B 974 0
2019A 974 0
2018B 974 0
2018A 974 0
2017B 974 0
2017A 974 6
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -