ΚΑΛΛΙΜΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 07/1981, ΕΣΟ: 45635 | Fide: 25843613 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1173 1
2022B 1176 0
2022A 1176 6
2021B 1184 0
2021A 1184 0
2020B 1184 0
2020A 1184 0
2019B 1184 0
2019A 1184 0
2018B 1184 0
2018A 1184 5
2017B 1196 0
2017A 1196 4
2016B 1194 8
2016A 1182 4
2015B 1182 4
2015A 1223 1
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -