ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Η/Γ: 02/2005, ΕΣΟ: 45638 | Fide: 25840975 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1189 0
2022B 1189 0
2022A 1189 2
2021B 1207 0
2021A 1207 0
2020B 1207 1
2020A 1211 18
2019B 1165 20
2019A 1179 18
2018B 1115 9
2018A 1055 24
2017B 1134 3
2017A 1146 23
2016B 1103 7
2016A 1118 19
2015B 1020 8
2015A - 1
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -