ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 08/2005, ΕΣΟ: 45656 | Fide: 25881035 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B 1000 0
2017A - 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -