ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 45701 | Fide: 25848429 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 872 0
2023Α 872 0
2022B 872 0
2022A 872 0
2021B 872 0
2021A 872 0
2020B 872 0
2020A 872 5
2019B 878 0
2019A 878 8
2018B 877 0
2018A 877 7
2017B 864 0
2017A 864 0
2016B 834 4
2016A - 11
2015B 935 2
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -