ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 05/1984, ΕΣΟ: 45703 | Fide: 25844229 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 846 0
2022A 846 0
2021B 846 0
2021A 846 0
2020B 846 0
2020A 846 0
2019B 846 0
2019A 846 0
2018B 846 0
2018A 846 0
2017B 846 0
2017A 846 0
2016B 846 0
2016A 846 10
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -