ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 45718 | Fide: 25881205 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1135 0
2022B 1135 0
2022A 1135 0
2021B 1135 0
2021A 1135 0
2020B 1135 0
2020A 1135 0
2019B 1135 0
2019A 1135 8
2018B 1087 3
2018A 1041 11
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι