ΜΥΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/1991, ΕΣΟ: 45720 | Fide: 25841670 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1872 22
2022B 1871 9
2022A 1832 7
2021B 1772 14
2021A 1772 0
2020B 1772 8
2020A 1744 7
2019B 1740 0
2019A 1740 2
2018B 1739 4
2018A 1753 23
2017B 1585 0
2017A 1585 28
2016B 1512 2
2016A 1478 13
2015B 1323 0
2015A 1323 12
2014B - 0
Παλαιότερα -