ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/1970, ΕΣΟ: 45726 | Fide: 25851705 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1136 19
2023Α 1136 21
2022B 1012 17
2022A 1020 18
2021B 1012 9
2021A 1008 0
2020B 1008 0
2020A 1008 18
2019B 1163 13
2019A 1151 17
2018B 1092 14
2018A 1125 21
2017B 939 20
2017A 912 13
2016B 936 13
2016A 1002 18
2015B 985 1
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -