ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/1998, ΕΣΟ: 45729 | Fide: 25844547 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 800 0
2023B 800 0
2023Α 800 6
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -