ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/2005, ΕΣΟ: 45743 | Fide: 25841238 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1258 0
2023Α 1258 0
2022B 1258 0
2022A 1258 0
2021B 1258 0
2021A 1258 0
2020B 1258 0
2020A 1258 12
2019B 1150 16
2019A 1152 15
2018B 973 0
2018A 973 12
2017B 913 2
2017A 871 0
2016B 871 0
2016A 871 9
2015B - 0
2015A - 4
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι