ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 45750 | Fide: 25849182 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1025 0
2022A 1025 0
2021B 1025 0
2021A 1025 0
2020B 1025 0
2020A 1025 0
2019B 1025 0
2019A 1025 6
2018B 1029 1
2018A 1032 12
2017B 1073 6
2017A - 3
2016B - 1
2016A 999 1
2015B 999 1
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι