ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 45765 | Fide: 25836080 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1151 0
2021B 1151 0
2021A 1151 0
2020B 1151 0
2020A 1151 0
2019B 1151 0
2019A 1151 0
2018B 1151 0
2018A 1151 0
2017B 1151 4
2017A 1131 5
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -